Sexualita senioru

Nejoblíbenější videa

Sexualita senioru

Kontakt_1_11_final.pubVenglářová, M.: Problematické situace v péči o seniory. . situací, Sexualita seniorů, Komunikace se senio-. problematiku sexuality osob s mentálním posti-Viera a sexualita [Archív] - Senior klub - komunitná sieť Ale to máš opäť nejaký pomýlený pohľad na vieru a sexualitu . Sexualita je prirodzenou súčasťou života človeka, ale musí byť kontrolovaná a nie bezuzdná. Absolventské práce 2010Moţnosti trávení volného času seniorů. Čeští senioři a moţnosti aktivně proţitého stáří. Syndrom vyhoření u pečujícího personálu v domově pro senioryNemoci | Svět seniorůAlternativní a přírodní medicína, poradna, recepty zdravé výživy, slovníček, knihy o zdraví, horoskopy, hubnutí, pohyb, sexualita, psychologie.

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Je zaváděn koncept „nového stárnutí“, v němž je věnována pozornost mezigeneračnímu dialogu, vzdělávání seniorů, jejich sexualitě, zapojování do. ORFEUS - občanské sdružení, ORFEUSNabídka osobní asistence, dopravy, sociálně právního poradenství a ozdravných pobytů zdravotně postiženým. Sexualita seniorů | Praktický lékař - proLékaře.czPříspěvek se zabývá problematikou sexuality seniorů z pohledu jedinců žijících v domovech pro seniory a nelékařského zdravotnického personálu, který o ně. Sexualita seniorů - Detail publikaceVasmanská, Soňa a Andrea Pokorná. Sexualita seniorů. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 10, s. 602-605. Issn 0032-6739.Export BibtexSexualita seniorů – Mgr. Soňa VasmanskáAnotace: Diplomová práce se zabývá problematikou sexuality seniorů z pohledu seniorů žijících v domovech pro seniory a nelékařského zdravotnického. Stáří a sexualita – Bc. Edita Floriánová sexuality ve stáří. Sexualita ve stáří je téma stále tabuizované a nepříliš probádané. Tato práce se snaží přiblížit sexualitu v pozdějším věku pohledem seniorů .